Preview

Rational Pharmacotherapy in Cardiology

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Loukianov M.M., Martsevich S.Y., Drapkina O.M., Yakushin S.S., Vorobyev A.N., Pereverzeva K.G., Zagrebelnyy A.V., Yakusevich V.V., Yakusevich V.V., Pozdnyakova E.M., Gomova T.A., Fedotova E.E., Valiakhmetov M.N., Mikhin V.P., Maslennikova Y.V., Andreenko E.Y., Klyashtorny V.G., Kudryashov E.V., Okshina E.Y., Panagopulu M.A., Boytsov S.A. The Therapy with Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation in Outpatient and Hospital Settings (Data from RECVASA Registries). Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2019;15(4):538-545. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2019-15-4-538-545

Views: 114


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1819-6446 (Print)
ISSN 2225-3653 (Online)